Bulgaria
Slatina, Sofia
11:29 PM 
Local Time: Monday 11:29 PM
Timezone: Eastern European Summer Time