Bún Bò Huế Phương

20B Rạch Gầm
Social Media 
City: Mỹ Tho
Administrative region: Tiền Giang Province
Country: Vietnam

About

Bún Bò Huế Phương is located in Mỹ Tho. Bún Bò Huế Phương is working in Vietnamese restaurants activities.
Price
₫₫
Categories:Vietnamese restaurants.
ISIC Codes:5610.

Vietnamese restaurantsnear Bún Bò Huế Phương

Find Similar Businesses Nearby
Edit Business